Brugervilkår

Senest opdateret: 06.05.2024.

For at bruge tjenesten Skolebot (“Tjenesten”) skal du acceptere følgende Brugervilkår. Disse udgør en bindende aftale mellem dig (“Brugeren”) og Midgard AI AS, et norsk firma (org. nr. 932739798) (“Leverandøren”).

Generelt

Disse brugervilkår regulerer din brug af Tjenesten, som tilbyder adgang til kunstig intelligens (KI) specialtilpasset til uddannelsessektoren. Tjenesten tilbyder hovedsageligt interaktiv kommunikation med avancerede sprogmodeller, kendt som “chatbots”, designet til at støtte læring og uddannelse.

Når du bruger Tjenesten, bekræfter du, at du forstår og samtykker til disse vilkår, samt til vores behandling af dine personoplysninger og data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Tjenesten er udviklet til ikke-kommerciel, personlig og privat brug, som i uddannelsessammenhæng, og er ikke beregnet til kommerciel brug. Brug af tjenesten til forretningsformål eller i andre kommercielle sammenhænge er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra Leverandøren.

Leverandøren kan ikke garantere for nøjagtigheden, pålideligheden eller egnetheden af det indhold, som sprogmodellerne i tjenesten producerer. Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet genereret af disse modeller.

Persondata

For at kunne levere og videreudvikle Tjenesten, er det nødvendigt at behandle visse typer af personoplysninger om Brugeren. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, information om browseren, IP-adresse og andre relevante personlige oplysninger. Al sådan databehandling er reguleret af vores privatlivspolitik. I denne politik finder du en grundig beskrivelse af de typer data, vi indsamler, hvordan vi bruger det, og med hvem eller under hvilke omstændigheder vi måske deler det med andre parter. Læs privatlivspolitikken omhyggeligt for at forstå, hvordan vi behandler persondata: https://skolebot.dk/page/privatlivspolitik.

Du forstår, at behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med det, der er beskrevet i privatlivspolitikken, er en nødvendig del af at levere og vedligeholde tjenesten.

Brug af tjenesten

Som bruger af Tjenesten bærer du det fulde ansvar for al brug af og aktivitet, der finder sted gennem din brug af Tjenesten. Det indebærer, at du skal sikre, at al brug sker i overensstemmelse med gældende love og vores brugervilkår. Vi forbeholder os retten til at deaktivere eller blokere din adgang til Tjenesten og nægte yderligere brug, hvis følgende situationer opstår:

  1. Hvis vi finder ud af, eller har grund til at mistænke, at du har afgivet urigtige, vildledende eller på anden måde upassende oplysninger, som strider mod vilkårene for brug.

  2. Hvis din brug af Tjenesten indebærer brud på disse vilkår, inkluderer ulovlig aktivitet, eller på anden måde anses for misbrug af tjenesten.

Vi opfordrer dig til at handle ansvarligt og med respekt for tjenesten og dens andre brugere. Eventuelle tiltag for at håndhæve disse vilkår vil blive udført i overensstemmelse med lovgivningen og vores interne retningslinjer.

Ansvarsfraskrivelse for genereret indhold

Tjenesten giver adgang til avancerede sprogmodeller, der automatisk genererer indhold baseret på indhold fra brugeren. Det er vigtigt at understrege, at Leverandøren ikke har redaktionel kontrol over, og derfor ikke kan garantere for nøjagtigheden, pålideligheden eller egnetheden af det indhold, som disse modeller producerer. Indhold genereret af sprogmodellerne er automatisk genereret respons og afspejler ikke nødvendigvis synspunkterne, holdningerne eller Leverandøren på andre måder. Følgelig fraskriver Leverandøren sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, tab eller ulemper, der måtte opstå som et resultat af brug eller tillid til indholdet genereret af disse modeller. Brugere af Tjenesten opfordres til at benytte tjenesten med kritisk blik under eget ansvar.

Ejendom og rettigheder

Tjenesten, samt alt indhold der gøres tilgængeligt gennem Tjenesten (herunder billeder, tekst, software, teknologi osv.), er ejendom tilhørende Leverandøren eller vores licensgivere. Når du bruger tjenesten i overensstemmelse med brugervilkårene, giver vi dig en begrænset ret til ikke-kommerciel brug af indholdet på tjenesten. Brugeren opnår ingen immaterielle rettigheder til dette indhold ud over retten til brug i overensstemmelse med brugervilkårene. Denne ret varer så længe Brugeren er i en aftaleforhold med Leverandøren (disse Brugervilkår). Du kan ikke overføre disse rettigheder til andre, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til disse Brugervilkår.


Alle varemærker, logoer, domænenavne og andre kendetegn forbundet med Tjenesten er ejet af Leverandøren.


Alle varemerker, logoer, domenenavn og andre kjennetegn knyttet til Tjenesten er eid av Leverandøren.

Du skal til enhver tid overholde vores brugervilkår og afstå fra at bruge Tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, indholdet) på en måde, der bryder med disse vilkår.

Erstatning

Vores ansvar for erstatning overfor dig som bruger er begrænset og dækker ikke erstatningskrav knyttet til personskader eller økonomiske tab. Det er vigtigt at bemærke, at vores erstatningsansvar er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder begrænsninger og undtagelser.

Ændringer

Vores mål er at kontinuerligt forbedre Tjenesten for at tilbyde en stadig bedre brugeroplevelse. Dette kan indebære, at vi fra tid til anden skal foretage ændringer i tjenesten. Ændringerne kan omfatte, men er ikke begrænset til, at opdatere eller ændre eksisterende funktionalitet, tilføje ny funktionalitet, eller i nogle tilfælde fjerne funktionalitet. Vi forbeholder os retten til at foretage sådanne ændringer i tjenesten, i tråd med vores mål om kontinuerlig forbedring.

Kontaktinformation

Du kan kontakte oss på kontakt@skolebot.dk.